Datagedreven bewegen

Preventief bewegen, werken aan een duurzame toekomst en data

FiTTair ontwikkelt en implementeert data gedreven beweegprogramma’s om inwoners en werkenden zelf een actieve bijdrage te laten leveren aan de realisatie van een gezonde leefomgeving. Wij gebruiken mobiele sensoren, smartphonetechnologie, applicaties en (geo)datasets om de kwaliteit van de leefomgeving in straten en wijken in kaart te brengen. Met onze fiets- en wandel (rollator/ rolstoel)  programma’s zetten we inwoners en werkenden aan tot bewegen. We vergroten de deelname door spelelementen toe te voegen.  (gamification).